Хамали
хамали
хамали
Хамалски услуги
хамали
хамали
Хамали
 
1. Какво предлагаме като хамали или какво се подразбира под хамалски услуги - в своята същност това са услуги по пренасяне или преместване на домашно или офис обзавеждане и оборудване . За целите на това изложение изключваме думата „преместване”. Лингвистичните подбуди може да видите тук . Хамалски услуги са товарене и разтоварване на и от транспортни средства в и извън алгоритъма на преместването . Събирането ,свалянето или качването на строителни материали и боклуци също са хамалски услуги . Повдигането , разместването и укрепването на особено тежки предмети до 10 тона като част от транспортирането им са хамалски услуги. Хамалски услуги е и работата с опасни товари от клас 2 . Същност на хамалските услуги е и това , че те са възмездни , накратко, в този си аспект те могат да бъдат формулирани като пренасяне на предмети срещу заплащане . По линия на еднаквата престация някои спомагателни или съпътстващи преместването услуги като демонтаж или разглобяване , опаковане , монтаж или сглобяване на обзавеждане и несложно оборудване също се считат за хамалски услуги . Приблизително еднаквото заплащане създава квазихамалски услуги като фумигация на пратки , вътрешна изолация на контейнери , укрепване на машини в контейнери за междуконтинентален транспорт , малки ремонти по дома или домашен майстор , разчистване на дворове , почистване на тавани и мазета , разсипване на чакъл по пътечки и въобще , каквото сходно търсене изскочи от страна на клиентите макар и далече от природата на хамалските услуги . Какво конкретно предлагаме :
                 1.1. Стандартни хамалски услуги - налице са три условия при изпълнението им :
                       - Няма нужда от допълнителни приспособления за изпълнението им
                            - предметите не са по-тежки от 50 кг
                                   - няма множество от 10 и повече еднотипни предмети , които
тежат повече от 10 кг и трябва да се разнасят по етажи с или без асансьор.
 
Kогато тези условия са изпълнени , заплащането на хамалската услуга е само на час или само 800 лева за един човекочас , без допълнително оскъпяване под формата на Допълнително таксуване на по-тежки предмети .
1.2. Нестандартни хамалски услуги са услугите при които мускулно-скелетната и сърдечно-съдовата системи на хамалина се натоварват сериозно . Това се случва , когато някое от горните три изисквания не е изпълнено . Тогава има Допълнително таксуване за всеки такъв предмет за всеки етаж , което се начислява допълнително към цената , получена вече за изработено време . Изборът на такъв , не толкова харесван от клиентите , вариант на ценообразуване е обусловен , както от загриженост за здравето на хамалина (Чл.277.(1) от КТ и Наредба №12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи), така и от простата икономическа логика, че за повече усилие, разбирайки повече полезност за клиента, трябва да се плаща повече. Понякога при извършване на нестандартни хамалски услуги се получава разминаване между клиенти и хамали относно цената , качеството на услугата и отговорността при поражения . Тези проблеми , както и известната условност на допълнителното таксуване ще се опитаме да изясним в ситуация на усложнена работна среда.
1.3. Хамалски услуги при усложнена работна среда -колкото по-сложна е тя (различни препятствия по пътя на хамалите , вити стълби, дървени стълби, криви стълби, ”частични стълби”, ”бутикови стълби”, ”адаптирани стълби”, тясно стълбище, ниско стълбище, допълнителни изисквания от страна на клиента, затормозяващи носенето), толкова по - голяма е вероятността да се търсят повече пари. Понякога предметът е толкова голям , че "прави" стълбището малко. При наличие на такива обстоятелства като ориентир в таблицата за Допълнително таксуване да се гледа по-високият , съседен , ценови диапазон . С други думи за предмет , който тежи 50 кг и трябва да платите допълнително таксуване в размер 100лев/етаж , то ако този предмет (примерно пералня) се качва по „ненормални” стълби заплащането вече е в горния ценови диапазон или в случая 200лева/етаж . „Нормалните стълби” за нас са не повече от 20 стъпала между две нива до 3 метра на височина едно от друго. Поради желанието ни да се избегнат всякакви недоразумения в отношенията ни с Клиента, Хамалницата от Люлин извършва безплатен , неангажиращ оглед и консултация относно предстоящото Ви преместване . Огледът е ценен за нас , защото придобиваме представа за достъпа , препятствията и трудностите пред хамалите , а Клиентът получава в повечето случаи възможността за твърда оферта.
преди 8:00 или след 22:00 часа или пък трябва да се реагира веднага .                                                - удобство за Клиента за начина по който да получи хамалската услуга , (от хамали с калцуни и маски на устите до обличане на определена униформа , бели ръкавици и някакъв английски при аутсорсинг)                                                                                                                          - удобство за Клиента от гледна точка на начина и времето на плащане - имаме редовни клиенти , които ни плащат чак след два месеца . - удобство за Клиента от гледна точка на чисто професионалното ни отношение към изискванията му и усложнената работна среда - хамалите ни са така обучени , че да споделят с него възможните последствия за стоката или вещите му при определени обстоятелства , както и как тези обстоятелства рефлектират върху цената . Хамалите ни са инструктирани да съблюдават правилата за безопасен труд и да подхождат винаги към вещите на Клиента „с грижата на добър стопанин” . Случвало се е понякога старшия на групата хамали (който обикновено е с над 10 годишна практика) да откаже изпълнение (случая , който си спомням беше на клиентка с диван до 4 етаж , но с много тесен вход ) , тъй като Клиентът не иска да понесе риска от поражения по вещта , а в същото време желае изпълнение на хамалската услуга по точно определен начин , който според старшия неминуемо би увредил предмета . Това според нас е част от коректното отношение на Хамалницата от Люлин към клиентите , въпреки че в конкретния случай не бе оценено . Безплатния оглед във връзка с преместването Ви ( по възможност и на отправното и на мястото на разтоварване ) спомагат за избягването на подобни случаи . Понякога решение за случай като горния е разглобяване на вещта на по-малки части , когато това не е възможно , на помощ на хамалите идва автовишка или автокран - всеки случай е специфичен . Отговорност при щети : Отговорността на „ Студентско Бюро Хамалски Услуги „ ЕООД е ограничена до размера на уговорения или получен за предоставената услуга приход . Това означава , че тя може да се окаже частична или пълна . Пълно покритие на риска от частично или пълно погиване на имуществото на Клиента при преместване или пренасяне се носи от професионалистите в тази област срещу съответното заплащане от негова страна под формата на застрахователна премия . Винаги съдействаме на клиентите си да сключат имуществена застраховка от тяхно име и за тяхна сметка при изрично желание от тяхна страна . Както се казваше в онзи стар габровски виц : „ Разбрали сме се със застрахователите те да не „носят” , а ние да не „застраховаме” ! Има разбира се и случаи , когато и ограничената ни отговорност отпада . Може да ги видите тук , а как се харчат нашите хамали в София може да видите от тук .
2. Хамалски услуги извън София - те винаги са свързани с допълнителни разходи по придвижване и съхранение на източника на услугата - хамалите и ако до 40 км след околовръстния път на София те не са от решаващо значение при избора на изпълнител на услугата , то след това се превръщат в спирачка в повечето случаи пред нас , дори и тогава , когато става дума за редовни клиенти . Допълнителните разходи като видове са : за транспорт , за преспиване , за храна или дневни , както и понякога за паркинг на превозното средство с което се транспортират хамалите . На какви цени извършваме хамалски услуги извън София може да видите тук .
3. Пренасяне и транспортиране на тежки предмети

ПОЯСНЕНИЯ