Хамали
хамали
хамали
хамали
Хамалски услуги
ПРОФЕСИОНАЛНИ ХАМАЛСКИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 02/925-22-22, 0888252222, E-MAIL: hamalnicata@abv.bg, Skype: hamalnicata.bg


Хамали
Практически организацията бе създадена през лятото-есента на 1993 година от Росен Радославов, Венцислав Трифонов и Владимир Вълчев.На 13 април 1998  се появява  и юридическата форма на това съдружие-КД”Студентско Бюро Хамалски Услуги-Радославов & Вълчев”. Съдружници са още Александър Иванов, Валери Кофетаров и Тихомир Тодоров. През следващите две-три години дружеството е напуснато последователно от повечето съдружници във връзка със завършването на следването им и опити за реализация по специалностите им. Владимир Вълчев се установява в Лондон, основава собствен бизнес в сферата на строителните услуги и вътрешното оформление на сгради,Александър Иванов  придобива  допълнително SISCO - сертификат и в момента  работи  в HP, Валери Кофетаров в Криминална Полиция, Тихомир Тодоров  в структурите на данъчната администрация, a  Венцислав Трифонов в тези на общинската администрация. Съдружник  вече в по-новата фирма (създадена през  2000г.) е Симеон Симеонов, завършил МИО в УНСС ,колега и приятел на Росен Радославов оттогава. От 27.11.2009г. едноличен собственик и управител на дружеството е Росен Радославов.
В началото предлагахме разбира се само една, максимум две услуги  –  хамали в София и хамалска услуга в страната. През пролетта на 1994 започнахме да предлагаме и услугата преместване в София, а по-късно през годината и преместване в страната. Услугите бяха извършвани с личен труд и съдействие от познати за транспорта. През пролетта на 1994 беше и първата каса, която превозихме и пренесохме  с колегата Вълчев до 4 етаж на фондация „Отворено Общество”. Веднага след това се подготвихме и предложихме услугата пренасяне и транспорт на тежки предмети в София. От есента на 1998 вече като търговско дружество предлагаме транспорт в София и транспортна услуга в страната. През 2008 за пръв път извършихме транспортна услуга в чужбина, а през 2012 сами организирахме и изпълнихме на приятели международно преместване до Гърция и до Германия. Оттогава предлагаме и услугата международно преместване. Опаковането и опаковките, както демонтажа и монтажа винаги са били съпътстващи услуги на едно преместване. От десетина години вече използваме и доставяме съвременни опаковки. През 2008 като подизпълнители на Interdean бяхме обучавани на опаковане за международно преместване. Укрепване на автомобили или машини в контейнер за междуконтинентален транспорт извършваме от началото на века като подизпълнители на Transland. Оттогава, приблизително, предлагаме още една услуга свързана с Translandвътрешна изолация на контейнер. Качеството при услугите винаги е  свързано с подходящата нагласа, състояние на духа и специфичните лични умения на предоставящия услугата. Тъй като имаме човек със „златни ръце” сред нас, който може да сглоби нещо без да го е виждал –  предлагаме и услугата домашен майстор на редовните ни клиенти. Имаме тринадесетгодишен опит в обработката на опасни товари от клас 2. Накрая трябва да отбележим, че сайтът ни се поддържа и разработва също от хамалин – така че ако имате потребност и сте го харесали… нашият човек  е на „ти” с асемблирането и поправката на компютри, както и създаването на сайтове.